İnsan Kaynakları Politikamız

  • İnsan kaynağının  en etkin, verimli ve yüksek motivasyonla çalışabilmesini sağlamak
  • Müşteri odaklı yaklaşımı ile doğru personeli doğru işe yerleştirmek
  • Çalışanlarımızın kariyer ve gelişim planlarını Seba Kimya A.Ş.  bünyesinde çıkan fırsatlarla şekillendirmek
  • Çalışanlarımızın güvenli bir ortamda performans sergileyebilmeleri için politikalar ve prosedürler oluşturmak
  • Yeni pozisyonlar için bünyemizdeki değerli insan kaynağını değerlendirmek
  • Personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, değerlendirmek
  • İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamın devamlılığını sağlamak
  • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak
  • Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak
  • Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmek
© 2012 Seba Kimya San. ve Tic. AŞ | All International Rights Reserved
Sakcay Digital Solutions