Kalite, ISG ve Çevre Politikamız

Ürünleri ve teknolojisi ile iyi hizmet ve kaliteli ürün sağlayıcısı olarak tanınmak, daha düşük maliyet ve yüksek verimlilik için teknolojik gelişmeleri takip etmek,
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine karşı duyarlı olmak, bu felsefede ulusal ve uluslararası pazarda müşteri memnuniyetini sağlamak,
Hizmetimizin markalaşmasında kalite, kalitede sürekliliği vazgeçilmez kılarak müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak,
Yönetim stratejimiz çerçevesinde ekip olarak hedeflere ulaşmanın sorumluluğunu taşımak,
Tedarikçilerimizi sürekli gelişim ve iyileştirme bilinci ile eğitmek,
Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, Çevre ve ISG ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek,
Entegre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimi ve sürdürülebilirliği için çalışanların, Çalışan Temsilcilerinin katılımını sağlamak, 
çalışanlarla istişarelerde bulunmak,
Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş ve çevre kazalarının azaltılması hususunda ilgili önlemleri almak,
İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini etkin bir risk değerlendirmesi 
yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,
Çalışanların, Alt Yüklenicilerin, Ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan Şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için 
ISG mevzuatlarına ve diğer tüm gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak,
Kaynakları en az tüketerek çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlamak,
Faaliyetleri esnasında ortaya çıkan ve çıkması muhtemel atıkların uygun bertarafı ile kirliliğin önlenmesini amaçlarken, çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişmek için çalışanlarını Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmek, bilinçlendirmek ve gözetmek,
Entegre Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artmasını ilke edindik ve bunu politikamız olarak sizlerle paylaşmaktayız.